Są pieniądze na inwestycje chroniące wody przed azotanami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2021,10:00 Aktualizacja: 10-12-2021,14:24
A A A

Rolnicy mogą już ubiegać się o pieniądze na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego. Wnioski będzie można składać  do 7 lutego 2022 roku, a maksymalna wysokość pomocy to 100 tys. zł.

Jak przekazała w informacji ARiMR, o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami.

małe przetwórstwo, rolniczy handel detaliczny, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Rolnicy mogą ubiegać się nawet o 500 tysięcy złotych wsparcia

Do 29 grudnia można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmuje ARiMR, a z pomocy mogą skorzystać rolnicy lub ich małżonkowie oraz domownicy. Nabór dokumentów o wsparcie...

"Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior" - wskazano.

Maksymalna wysokość pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami to 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

"Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika 60 proc." - wyjaśniono.

Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.

dopłaty bezpośrednie, płatności obszarowe, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Miliardy złotych zaliczek na kontach rolników. Ruszyły płatności końcowe

Do 30 listopada prawie 1,21 mln rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymało zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł. Do ponad 858 tys. beneficjentów trafiło 2,21 mld zł zaliczkowych...

ARiMR przekazała, że dofinansowaniu podlega też zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. "Inwestycje muszą zapewnić dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu działań, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" - podano.

Wnioski można składać do 7 lutego 2022 r. w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można to zrobić osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przy ocenie wniosków ma być brana pod uwagę m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie czy udział kosztów kwalifikowanych inwestycji w całym przedsięwzięciu objętym operacją. Dodatkowe punkty otrzyma rolnik, który nie występował wcześniej o taką pomoc lub nie starał się o wsparcie na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement