Terminarz XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
30-09-2017,18:00 Aktualizacja: 23-10-2017,12:42
A A A

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poinformował o kluczowych datach dotyczących organizacji XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Rywalizacja rozpocznie się od eliminacji szkolnych, które odbędą się w dniach 26-27 października 2017 r. (czwartek, piątek). Eliminacje okręgowe zaplanowano na 20-21 kwietnia 2018 r. (piątek, sobota), a wielki finał czterdziestej drugiej edycji OWiUR, czyli eliminacje centralne odbędą się 7 i 8 czerwca 2018 r. (czwartek, piątek) we Wrocławiu.

Kluczowe daty dotyczące XLII edycji OWIUR:

  • 26-27 października 2017 - Eliminacje szkolne
  • 20-21 kwietnia 2018 - Eliminacje okręgowe
  • 7-8 czerwca 2018 - Eliminacje centralne

Eliminacje centralne XLII edycji OWiUR odbędą się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Treści programowe XLII edycji olimpiady obejmują 11 bloków tematycznych. Uczniowie szkół średnich będą startować w następujących blokach tematycznych:

1.

 Produkcja roślinna

7.

 Technologia żywności

2.

 Produkcja zwierzęca

8.

 Gastronomia

3.

 Architektura krajobrazu

9.

 Agrobiznes

4.

 Ogrodnictwo

10.

 Leśnictwo

5.

 Mechanizacja rolnictwa

11.

 Weterynaria

6.

 Ochrona i inżynieria środowiska

 

 

Golądkowo, olimpiada w Golądkowie, OWiUR Golądkowo, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Eliminacje szkolne XLI edycji OWiUR w Golądkowie

Blisko 20 tysięcy uczniów z całej Polski wzięło udział w etapie szkolnym XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się w dniach 21-22 października. Najlepsi olimpijczycy będą reprezentowali swoje szkoły w...
Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych? Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach:

- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik ochrony środowiska
- technik ogrodnik
- technik leśnik
- technik technologii żywności
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik weterynarii
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik hodowca koni
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik architektury krajobrazu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.

Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj