Terminarz XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Daniel Alankiewicz | alankiewicz@agropolska.pl
27-09-2016,12:55 Aktualizacja: 19-10-2016,16:58
A A A

Podczas dzisiejszego spotkania Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, określony został terminarz XLI edycji Olimpiady.

Już w przyszłym miesiącu odbędą się eliminacje szkolne kolejnej, czterdziestej pierwszej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Terminarz został upubliczniony podczas dzisiejszego (27.09.2016r.) spotkania przedstawiciele Komitetów Okręgowych i Komitetu Głównego Olimpiady. 

Kolejna, XLI edycja odbędzie się w następujących dniach:

21 - 22. X. 2016 - Eliminacje szkolne

21 - 22. IV. 2017 - Eliminacje okręgowe

2 - 3. VI. 2017 - Eliminacje centralne

Przyszłoroczne Eliminacje centralne XLI edycji OWiUR odbędą się na terenie Uniwerytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Treści programowe XLI edycji Olimpiady obejmują 11 bloków tematycznych. Uczniowie szkół średnich będą startować w następujących blokach tematycznych:

1.

 Produkcja roślinna

7.

 Technologia żywności

2.

 Produkcja zwierzęca

8.

 Gastronomia

3.

 Architektura krajobrazu

9.

 Agrobiznes

4.

 Ogrodnictwo

10.

 Leśnictwo

5.

 Mechanizacja rolnictwa

11.

 Weterynaria

6.

 Ochrona i inżynieria środowiska

 

 

Warto brać udział w Olimpiadzie. Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach:

- technik agrobiznesu
- technik rolnik
- technik ochrony środowiska
- technik ogrodnik
- technik leśnik
- technik technologii żywności
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik weterynarii
- technik mechanizacji rolnictwa
- technik hodowca koni
- technik inżynierii środowiska i melioracji
- technik architektury krajobrazu

O zakresach materiałów, wymogach, poinformujemy wkrótce.

Poleć
Udostępnij