Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2015

Hoduj z głową bydło:

-Piękność z wyspy Jersey

-Białe, łagodne i troskliwe

-Francuskie blonde d’Aquitaine

-Praktycznie o zdrowiu krów

-Żeby krowom żyło się lepiej

-Opalanie dla higieny

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2014

Hoduj z głową świnie:
-Pasza nie jest źródłem PED
-MRSA i produkcja w Danii
-Polskie doświadczenia z ASF
-Space wyznacza standardy
-EuroTier 2014 pod znakiem nowości
-Duże grupy tuczników
-Inwestycja w mieszalnie
-Zgubny wpływ fumonizyn na świnie 

Pod naszym patronatem:

 

 

Agropolska.pl
Produkcja zwierzęca

Dział Produkcja zwierzęca portalu AgroPolska redagowany jest przez dziennikarzy czasopisma Hoduj z głową. Oprócz wybranych skrótów artykułów z wydań Hoduj z głową, zamieszczamy informacje dotyczące hodowli i chowu zwierząt z zakresu: bydło mleczne, rasy bydła mięsnego, opasy, trzoda chlewna, żywienie bydła mlecznego, żywienie bydła mięsnego, żywienie trzody chlewnej. Obok informacji typu hodowla i chów, znajdują się tu także aktualne ceny skupu żywca wieprzowego, ceny skupu wołowiny, ceny skupu zbóż, ceny pasz, ceny skupu śruty sojowej, ceny skupu śruty rzepakowej oraz analiza rynku rolnego.